جملات و دل نوشته های عاشقانه

اینجآ یِکیـ بود کِهـ مُنتَظِرِتـ بـــوداین روزهـ ـ ـا بُـ رב با کسیـهـ کهـ بـے رحم باشـב

از دلتــــ که مایهـ بذارے
ســوـפֿـــتهـ ا ے. . .

| سه شنبه چهاردهم شهریور 1391| 12:1 | golnaz♥ |